Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Projekty

Rower metropolitalny

Rower to dziś coraz popularniejszy środek transportu. To także pewien styl życia. Z roku na rok rośnie liczba użytkowników rowerów, którzy korzystają z niego do zarówno w codziennym przemieszczaniu się, jak i w czasie wolnym, spędzając aktywnie czas. W każdym z miast GZM indywidualnie realizowane są różnego typu działania w zakresie upowszechniania ruchu rowerowego, różna jest także ich dynamika i zakres. Wszędzie powstają nowe ścieżki rowerowe – pod tym względem jest ich najwięcej w Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Chorzowie  i Katowicach (od 95 do 40 km - stan na 2013 r.), a także w Jaworznie, gdzie wykorzystane są liczne dukty leśne. Bardzo

Program Rozwoju Gospodarczego dla Metropolii 'Silesia'

GZM pozyskał dofinansowanie na prace nad Programem Rozwoju Gospodarczego dla Metropolii „Silesia” do 2025 r. 12 kwietnia br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozstrzygnęło Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Wniosek złożony przez Górnośląski Związek Metropolitalny na dofinansowanie Projektu pn. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie w wysokości 741 510 zł, tj. 90% całkowitej wartość projektu wynoszącej 823 900 zł. Projekt bezpośrednio wpisuje się w zadanie Związku, jakim jest konsolidowanie potencjału miast,

SERPENTE – Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej

Górnośląski Związek Metropolitalny rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu pn. „SERPENTE – Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej” (ang. SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings). Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. (36 m-cy) i współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IV C (tj. 1,5 mln euro z 1,9 mln euro - całkowitej wartości projektu).  Oficjalna strona projektu SERPENTE. Strona finałowej konferencji projektu. Rozpoczyna się kolejny projekt finansowany ze środków unijnych Międzynarodowy projekt SERPENTE rozpoczęty Drugie spotkanie w sprawie "energetycznego" Projektu SERPENTE Efektywność energetyczna w doświadczeniach projektów unijnych: SERPENTE i CO2OLBRICKS O projekcie SERPENTE na

Periurban Park

Górnośląski Związek Metropolitalny został partnerem międzynarodowego projektu pn. „Parki PERIURBAN – Poprawa Warunków Środowiskowych na Pograniczach Obszarów Miejskich”. Przedsięwzięcie dotyczy problematyki terenów zielonych na pograniczach obszarów miejskich w kontekście ochrony środowiska i promowania bioróżnorodności. Projekt o wartości  2,2 miliona Euro jest współfinansowany ze środków programu INTERREG IVC.  Partnerem wiodącym projektu są władze regionalne Toskanii (Włochy). W projekt zaangażowane jest 14 instytucji z 11 krajów Unii Europejskiej, które reprezentują: władze lokalne, regionalne i metropolitalne, parki natury,  stowarzyszenia parków natury. Międzynarodowy projekt Periurban PERIURBAN PARKS Projekt PERIURBAN PARKS Czwarte spotkanie Periurban Parks w Metropolii „Silesia” 5 spotkanie projektu PERIURBAN PARKS Spotkanie w Mediolanie Projekt Periurban Parks niemal na półmetku Biuletyn informacyjny projektu

Inwestuj w Metropolii Silesia

Górnośląski Związek Metropolitalny otrzymał pozytywną ocenę wniosku i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa (uchwała 3183/99/IV/2011), uzyskał 22 listopada 2011 dofinansowanie projektu „Inwestuj w Metropolii Silesia” w ramach konkursu nr 01.01.02-109/11, Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna, Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zaplanowano udział w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium w roku 2012 oraz 2013, stworzenie oferty inwestycyjnej w wersji multimedialnej (złożonej z oferowanych 97 działek 13 miast GZM) oraz produkcję materiałów promocyjnych. Całkowita wartość projektu to 950 000 PLN, z czego 85% czyli 807 500 PLN stanowi

Unijne pieniądze na promocję inwestycyjną

Metropolia Silesia otrzymała dofinansowanie projektu promującego atrakcyjność inwestycyjną miast członkowskich. Projekt obejmuje udział w najbardziej prestiżowych targach nieruchomości inwestycyjnych w Monachium oraz w Cannes, przygotowanie oferty inwestycyjnej miast Metropolii Silesia, a także kampanie medialne w pismach branżowych – m.in. Foreign Direct Investments (wydawnictwa Financial Times). W ramach projektu promowane będą 73 działki – nieruchomości należące do 12 miast. Projekt zakłada dotarcie do inwestorów z informacją nt. potencjału ekonomicznego, demograficznego oraz rozwojowego Metropolii Silesia, a także konkretnych ofert inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miast Metropolii. Metropolia Silesia pełni rolę koordynatora udziału miast Metropolii. W ramach tegorocznej edycji monachijskich targów EXPO REAL 2011 wspólne

Wirtualny klucz do Metropolii

Metropolia „Silesia” otrzymała dofinansowanie projektu promującego życie kulturalne miast członkowskich, który obejmuje budowę portalu internetowego „Pełnia Kultury”. Portal ma stanowić bazę danych oferty kulturalnej Metropolii, aktywować mieszkańców do uczestniczenia w życiu kulturalnym i zachęcać do uczestnictwa we współtworzeniu treści platformy. Adresaci mają być odbiorcami oferty kulturalnej, ale będą mogli też komentować, recenzować, dodawać i tworzyć imprezy. Uzupełnieniem mają być aplikacje internetowe na telefony multimedialne. Użytkownik portalu będzie mógł być na bieżąco z tym co w danej chwili dzieje się w sieci. Ponadto portal i aplikacje mają być swego rodzaju przewodnikiem także dla odwiedzających Metropolię turystów zagranicznych. Użytkownik dowie się wszystkiego o

Metropolia „Silesia” Pełnia Kultury

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WŚL 2007 – 2013. Koszt całkowity projektu: 833 987,97 PLN Kwota dofinansowania (85%): 708 889,77 PLN Celem projektu jest promocja i wzrost rozpoznawalności oferty instytucji kultury 14 miast Metropolii „Silesia” wśród mieszkańców Metropolii oraz turystów z kraju i zagranicy.   Projekt zakłada realizację sześciu wydarzeń kulturalnych i pięciu kampanii promocyjnych, które mają zaowocować wzrostem zainteresowania wydarzeniami i instytucjami kultury 14 miast Metropolii, a także zmotywować jej mieszkańców do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych oraz do ich kreowania. WYDARZENIA KULTURALNE: Letnia scena Muzyczna   „Skrzypek na dachu” – 2010; we współpracy z Teatrem Rozrywki; „Jesus Christ Superstar” – 2011; we współpracy z Teatrem Rozrywki Metropolia „Silesia” wraz z Teatrem

Śląski System Informacji Turystycznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Działanie 3.3 Systemy Informacji Turystycznej. Realizacja projektu: 2011 - 2013 Całkowity koszt realizacji projektu: 14 530 000 PLN. Wartość dofinansowania (85%): 12 350 500 PLN Projekt zakłada utworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej: oznakowanie i wyposażenie 67 punktów informacji turystycznej uruchomienie 101 infokiosków, kompleksowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych województwa, opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, rozbudowę portalu turystycznego www.slaskie.travel Metropolia „Silesia” jest partnerem projektu, jego liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna. Na terenie Metropolii „Silesia” do projektu przystąpiło 8 punktów informacji turystycznej. Zostaną one oznakowane, wyposażone w meble i sprzęt elektroniczny według zgłoszonego przez siebie zapotrzebowania. Chorzów Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki 41-500

Expo Real 2010: Metropolia „Silesia”

4 października 2010 r. w Monachium rozpoczęły się kolejne targi inwestycyjne. Wspólne stoisko z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz miastami: Katowice, Ruda Śląska i Częstochowa jest największą polską ekspozycją na targach. Otwarcia polskiej sekcji dokonali: wiceprezes targów monachijskich, szef EXPO REAL EUGEN EGETENMEIR, radca ekonomiczny ambasady RP w Berlinie minister Jacek Robak, konsul generalna RP w Monachium Barbara Sobótka, sekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Landu Bawarii Katja Hessel oraz wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski. W swoich wypowiedziach podkreślano znaczenie Targów Monachijskich w budowaniu dobrych relacji pomiędzy samorządami a potencjalnymi inwestorami. W tym roku miasta Metropolii „Silesia” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zajmują

Metropolia "Silesia" na Expo Real 2009

Metropolia „Silesia” od 5 do 7 października 2009 r. przedstawiła na Targach w  Monachium wspólną ofertę inwestycyjną poszczególnych miast członkowskich. Na stoisku, o łącznej powierzchni 90 m2, Metropolia zaprezentowała  się wraz ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim oraz miastem Katowice, obecni byli także przedstawiciele Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Rudy Śląskiej i Sosnowca.          Miasta Metropolii „Silesia” zaprezentowały szczegółowe oferty inwestycyjne – od niezabudowanych terenów przez poprzemysłowe budynki na sprzedaż aż po atrakcyjne projekty rozbudowy i przebudowy całych dzielnic miejskich. Na stoisku prowadzone były rozmowy, które zapoczątkowały biznesowe kontakty. W czasach obecnego spowolnienia gospodarczego zagranicznego inwestora nie jest łatwo przekonać do szybkiej decyzji. Stąd

Linki

Ciekawe strony Województwo Śląskie - inwestycje zagraniczne Śląski Urząd Wojewódzki - gospodarka Regionalna Izba Gospodarcza - Oferta Usługowa RIG Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - inwestycje w Strefie Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR) Górnośląska Agencja Promocji Przedsiebiorczości (GAPP) Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Fundusz Górnośląski

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a