Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Program Rozwoju Gospodarczego dla Metropolii 'Silesia'

GZM pozyskał dofinansowanie na prace nad Programem Rozwoju Gospodarczego dla Metropolii „Silesia” do 2025 r.
12 kwietnia br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozstrzygnęło Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Wniosek złożony przez Górnośląski Związek Metropolitalny na dofinansowanie Projektu pn. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie w wysokości 741 510 zł, tj. 90% całkowitej wartość projektu wynoszącej 823 900 zł.

Projekt bezpośrednio wpisuje się w zadanie Związku, jakim jest konsolidowanie potencjału miast, podejmowanie wspólnych działań dla tworzenia ośrodka metropolitalnego, znaczącego w kraju i Europie. Przede wszystkim jednak jest odpowiedzią na ogólnoeuropejskie negatywne zjawiska zachodzące w ostatnich latach w obszarze gospodarki i demografii. W miastach GZM wyrażają się one m.in.: niskim wzrostem dochodów jst, depopulacją, ujemnym saldem migracji wewnętrznych i zagranicznych, czy też spadkiem przyrostu naturalnego.

Warunkiem rozwoju Metropolii „Silesia” jest dynamizacja gospodarki i jej dostosowanie do współczesnych potrzeb. Utrudnieniem dla podjęcia efektywnych środków zaradczych jest natomiast brak gruntownego rozpoznania przyczyn obecnych zjawisk i procesów oraz wzajemnych zależności społeczno-gospodarczych w miastach GZM i otoczeniu. Dlatego też przedmiotem Projektu będzie pogłębiona diagnoza procesów zachodzących tu na przestrzeni ostatniej dekady, w tym m.in.: potencjału ludzkiego i konkurencyjności gospodarki oraz ich wpływu na potencjał rozwojowy poszczególnych miast GZM. Dodatkowo wykonane będą analizy globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii „Silesia”. Dokumenty dostępne są tutaj

Pozyskane w Projekcie dane i wnioski z przedmiotowej „Oceny…” oraz innych dostępnych opracowań posłużą wprost do opracowania Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 r. zawierającego scenariusze rozwojowe i propozycje działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców tego obszaru w wieloletniej perspektywie czasowej.

Wyniki Projektu adresowane będą nie tylko do 14 miast GZM, ale szerszego grona odbiorców, tj. miast i gmin ościennych.

Relację z pierwszych warsztatów czytaj tutaj

Artykul o projekcie

Strona konferencji 17.10.2014

Konsultacje projektu Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025. r wraz z Oceną oddziaływania na środowisko projektu PRG dla Metropolii „Silesia” do 2025 r.

Raport po konsultacjach.

Prognoza oddziaływania na środowisko.

Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 r. - dokument końcowy

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a