Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Drodzy Mieszkańcy metropolii

Zadaniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego było doprowadzenie do utworzenia metropolii w województwie śląskim. Obecnie cel ten został osiągnięty.

Metropolia korzyści

Metropolia nie powstaje z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok. Budowanie silnego ośrodka metropolitalnego jest długotrwałym procesem, obejmującym wszystkie obszary życia społecznego, wymagającym stworzenia mechanizmów administracyjnych, formalnych i prawnych, pozwalających na konstruowanie długofalowych strategii i planów, te zaś powinny powstawać w oparciu o jak najlepsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców. Wszak wszystkie metropolie na świecie, mimo wielu dzielących je różnic, mają jeden wspólny cel – poprawę życia swoich mieszkańców.

Podsumowanie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

6000 uczestników z 30 krajów. 3 dni intensywnego festiwalu wiedzy biznesowej za nami. Ostatni, trzeci dzień Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to komunikacja mobilna, transfer wiedzy, smart rozwiązania i rola kobiety. Jak przekuć pasję w biznes? Czym jest RODO? W jakim kierunku zmierza komunikacja? Wyjątkowo szerokie spektrum tematyczne towarzyszyło tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu MŚP.

Nowa trasa turystyczna w Zabrzu

Pod koniec miesiąca oficjalnie zostanie oddana do użytku turystów nowa trasa w kompleksie postindustrialnym Sztolnia Królowa Luiza. Jej otwarcie uświetni koncert finałowy V edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego zaplanowany na 29 września. Z kolei 30 września przygotowano wiele atrakcji dla odwiedzających.

Nagroda za Metropolitalne Święto Rodziny

Nagroda im. Juliusza Ligonia jest najstarszą regionalną nagrodą w Polsce, przyznawaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1963 r. Tegorocznym laureatem nagrody jest Przewodnicząca Zarządu GZM, Małgorzata Mańka-Szulik – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitalnego Święta Rodziny.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a