Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Jest zarząd metropolii!

I sesja Zgromadzenia Metropolii, rozpoczęła się 29 sierpnia w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego i po dwutygodniowej przerwie była kontynuowana 12 września 2017 r.

Odbyły się wybory Przewodniczącego Zgromadzenia Metropolii. Został nim prezydent Katowic, Marcin Krupa. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Zarządu związku metropolitalnego, którym został Kazimierz Karolczak. Do Zarządu Metropolii weszli także: Danuta Kamińska, Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kwitek oraz Karolina Wadowska.

W ramach I sesji, zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, odbyło się rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Metropolii na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Został także rozpatrzony projekt uchwały o przyjęciu projektu statutu związku metropolitalnego. Uchwały te przeszły podwójną większością głosów.

Związek metropolitalny tworzyć będzie 41 gmin województwa Śląskiego:

Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice.

Jest to obszar 2,55 tys. km kw, zamieszkały przez 2,38 mln mieszkańców.

Zadania związku wynikające z ustawy to: publiczny transport zbiorowy i zrównoważona mobilność,  polityka przestrzenna i kształtowanie ładu przestrzennego, promocja oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Głównym źródłem finansowania nowej metropolii będą wpływy z budżetu państwa pochodzące z podatku PIT. Według szacunków to kwota między 250 a 300 mln złotych. Budżet zasilą także składki gmin.

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami związku będą: zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gminy oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

 

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a